Сторінки

середа, 18 березня 2020 р.

Дистанційне навчання

Увага!!!

У зв`язку із карантином навчаємось дистанційно.


Якщо виникають запитання можна надіслати лист на електронну пошту   
luchia806@gmail.comПідготовка до ЗНО, задачі

https://palamarchuk-oksana.blogspot.com/2020/04/blog-post_8.htmlhttps://palamarchuk-oksana.blogspot.com/2020/04/blog-post_8.html

10 клас

10 клас
Завдання: вивчаємо параграф

1. Бразилія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники , що визначають місце країни у МПП. Особливості розвитку третинного сектору економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Бразилією.

Подивитись відео Створити спільну презентацію на блозі.

Тема уроку. Порівняльна характеристика машинобдування США, Канади та Бразилії.

Виконану практичну роботу переслати на пошту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6
 Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії

Завдання 1. Охарактеризуйте галузі машинобудування, які розвинені в США, Канаді та Бразилії.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 2. Вкажіть, які із галузей машинобудування порівнювальних країн мають міжнародну спеціалізацію. 
США: ____________________________________________________________________

Канада:
____________________________________________________________________
Бразилія:
_____________________________________________________________________

Завдання 3. Визначте, які спільні риси в розвитку машинобудування мають США, Канада та Бразилія.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. На політичній контурній карті Америки позначте найбільші центри машинобудування США, Канада та Бразилії.

07.04.2020 р.
Тема уроку : Особливості географічного положення Африки. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки.
Завдання
1. Переглянути презентацію
https://www.youtube.com/watch?v=xkvZy6gZxr4https://www.youtube.com/watch?v=xkvZy6gZxr4
2. Домашнє завдання.  Повторити параграфи 32 - 38, підготуватися до контрольної роботи.

14.04.2020 р.
Тема уроку: Контрольна робота по темі " Країни Америки". (виконати письмово і переслати).
1. На основі яких чинників розрізняють Англо - і Латинську  Америку. Наведіть приклади країн, які належать до кожної з них (1 бал).
2. Чим обумовлена строкатість етнічного складу американських націй? (2 бали)
3. Проаналізуйте, як вплинули природні  та історичні чинники, а також глобалізація  на спеціалізацію сільського господарства Америки ( 3 бали).
4. Уявіть, що ви - український урядовець. Як би ви використали потенціал української діаспори для реформування нашої економіки ( 4 бали).
Домашнє завдання: повторити парагр. 39. 40.
21.04.2020 р.
Тема уроку: Практична робота 7.
"Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки, основних транспортних магістралей та портів експортування".
28.04.2020 р.
Тема уроку Африка. Особливості господарства. Єгипет.
1. Вивчити параграф 41, 42,
переглянути презентацію до уроку https://www.youtube.com/watch?v=vadp8X-Gc-Qhttps://www.youtube.com/watch?v=vadp8X-Gc-Q
2. Домашнє завдання:  підготуватися до тестування по даних темах.

05.05.2020 р.
Тема уроку: Південно - Африканська республіка
Завдання:
Перевірка домашнього завдання:
виконати ТЕСТ за посиланням
https://naurok.com.ua/test/kra-ni-afriki-gipet-372271.htmlhttps://naurok.com.ua/test/kra-ni-afriki-gipet-372271.html
Переглянути презентацію до уроку
https://naurok.com.ua/pivdenna-afrika-prezentaciya-119033.htmlhttps://naurok.com.ua/pivdenna-afrika-prezentaciya-119033.html
Домашнє завдання: вивчити параграф, підготуватися до тестування по даній темі.

12.05.2020 р.
Тема уроку: Україна в геополітичному вимірі
1. Перевірка домашнього завдання
1.1.Виконати повторно ТЕСТ за писиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=181408https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=181408
1.2. Виконати вправу  " Завершити речення " по темі " ПАР"
1. Густота населенн ПАР становить      _________
2. Адміністративна столиця країни   ___________
3. ПАР омивається   водами     _______________
4. Кількість державних мов становить   ___________
5. Кейптаун та Дурбан - найбільші _________
6. Вторинний сектор економіки включає галузі промисловості___________
7. Галузь промисловості, що започаткована у ХУІІ ст. французькими та німецькими переселенцями - це ___________
8. У структурі зернових культур переважає  _____________
9.  Сорго вирощують у __________
10. Головними торговельними партнерами ПАР є____________
2.Переглянути презентацію до уроку https://www.youtube.com/watch?v=ZlziTNvAUGshttps://www.youtube.com/watch?v=ZlziTNvAUGs
3. Домашнє завдання: вивчити параграф 44. 

19.05.2020 р.
Тема уроку: Міжнародні економічні зв"язки України
1. Ознайомитися з параграфом 45. Дати відповіді на запитання в кінці параграфа.
2. Домашнє завдання: повторити параграф 44.

26.05. 2020 р.
Тема уроку: урок повторення вивченого матеріалу.
Завдання: виконати презентація однієї з країн: " Канада", "Бразилія", Єгипет", "ПАР", оцінюється у 12 балів. ЗА БАЖАННЯМ.

9 клас

9 клас
Завдання: вивчаємо параграф

1.Транспорт України. Транспортні вузли, Міжнародні транспортні коридори території України.


Переглянути презентацію
Транспорт України

Тема уроку: Транспорт світу
Переглянути презентацію


https://www.youtube.com/watch?v=1QBSn7EXsXo

Переглянути фрагмент відеоуроку
https://www.youtube.com/watch?v=i2aY4OFR97shttps://www.youtube.com/watch?v=i2aY4OFR97s

Домашнє завдання
1. Вивчити параграф 35, повторити параграф 34, 36. Підготуватися до тестування по цих параграфах.

07.04.2020 р.
Тема уроку: Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники торгівлі. Торгівля в Україні.

1. Перевірка домашнього завдання. Вправа " Закінчи речення"( виконати письмово)
1. Вид транспорту, якому належить 62 % світового вантажообігу_______
2. Кількість вантажу, що перевозять за певний проміжок часу на певну відстань______
3. Вид транспорту, що займає 1-ше місце в світі за кількість пасажироперевезень______
4. Назвіть країну, що займає перше місце в світі за довжиною електрифікованих колій________
5. Назвіть 3 країни, які є лідерами за рівнрем автомобілізації_____,________,________
6.Назвіть країни - лідерни за загальною довжиною трубопроводів _____,____--,_____,____,_____
7. Основна перевага внутрішнього водного виду транспорту__________
8. Найбільші світові аеропорти за обсягами перевезень_____,________,__________
9. Назвіть вид транспорту України, що займає перше місце у структурі вантажообігу________
10. Перевезення між портами одного моря називають __________
11. Процеси. що пов язані з транспортуванням.зберіганням та обробкою різних вантажів  - це ____________.
Домашнє завдання; Прочитати та вивчити параграф 38, дати відповіді на запитання у кінці параграфа.

 14.04.2020 р.
Тема уроку: Міжнародний туризм. Туризм в Україні.
1. Переглянути відеопрезентації до уроку
https://www.youtube.com/watch?v=CoaCBgje2PMhttps://www.youtube.com/watch?v=CoaCBgje2PM
https://www.youtube.com/watch?v=BoKULKPYWiQhttps://www.youtube.com/watch?v=BoKULKPYWiQ
Дати відповіді на запитання  в кінці параграфів.
2.Домашнє завдання
 Створити власну презентацію на тему " Об "єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Україні".

21.04.2020 р.
Тема уроку: Наукова й освітня діяльність. Охорона здоровя у світі та Україні.
Завдання:
1. Переглянути презентацію до уроку
https://www.youtube.com/watch?v=SVERq_sUHYEhttps://www.youtube.com/watch?v=SVERq_sUHYE
2. Опрацювати параграф 41.
3. Домашнє завдання: вивчити параграф 41, підготуватися до тестування.

28.04.2020 р.
Тема уроку: Фінансові послги.
1.Перевірка домашнього завдання
Вправа "Заверши речення"
1. Напрям розвитку від нижчого до вищого у будь-якій сфері діяльності людини -це_______
2. Сфера діяльності людини, спрмована на набуття нових знань про навколишній світ - це_____
3.Цілеспрямована пізнавальна діяльність людини з метою набуття знань, формування вмінь і навичок - це_________.
4. Переважаючим джерелом фінансування наукових досліджень є _________.
5. Міста передових технологій. наукових досліджень і проектно - конструкторських розробок називають ________.
6. Центром технополісу є___________.
7. Ядром ядерної фізики в Україні є________________. Він має назву ______________.
8. Назвіть найбільшу наукову організацію в Україні _______________
9. Заклади дошкільної, загальноосвітньої. професійно - технічної. відносяться до сфери ___________.
10. За формами власності вищі навчальні заклади України поділяються на______,_______,_________.
2. Переглянути презентацію до уроку
https://www.youtube.com/watch?v=b9HrnYsaH_4https://www.youtube.com/watch?v=b9HrnYsaH_4
3.Домашнє завджання
Вивчити параграф 42. Виконати письмово завдання: складіть 4 короткі  тези про фінансові послуги та їх значення для національної економіки.

05.05.2020 р.
Тема уроку: Аутсорсинг
1. Переглянути відеофрагмент уроку
https://www.youtube.com/watch?v=SvtxWa3nN-whttps://www.youtube.com/watch?v=SvtxWa3nN-w
Домашнє завдання
 Вивчити параграф 43, повторити параграф 42, підготуватися до тестування по даних параграфах.

12.05.2020 р. 
Тема уроку: Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема.
1. Перевірка домашнього https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=947028https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=947028
Виконати ТЕСТ за посиланням
2. Переглянути фрагмент відеоуроку https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8https://www.youtube.com/watch?v=N5KCHcrBCr8
3. Домашнє завдання: вивчити параграф 44-45.


19.05.2020 р.
Тема уроку: Характеристика глобальних проблем (продовження)
1. Вивчення нового матеріалу. Переглянути презентацію до уроку https://naurok.com.ua/prezentaciya-globalni-problemi-lyudstva-29493.htmlhttps://naurok.com.ua/prezentaciya-globalni-problemi-lyudstva-29493.html
2. Домашнє завдання: вивчити параграф 46, повторити 44,45 (підготуватися до тестування по даних параграфах).

8 клас

8 клас
Завдання: вивчаємо параграфи


1.Природно – заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.
Практична робота №10. Позначення на контурній  карті об’єктів природно – заповідного фонду. 

2. Природно – заповідні об’єкти своєї місцевості

Переглянути презентацію 1 та презентацію 2

Підготувати презентацію одного із заповідників України чи Тернопільської області (за власним вибором).

( Горгани, Асканія Нова, Ялтинський, Медобори, Канівський, Поліський, Розточчя, Олешківські піски).
Презентація складається з таких слайдів.

  • Назва заповідника
  • Географічне положення
  • Рослинний світ
  • Тваринний світ
  • Червона книга
  • Виконавець презентації
Дослідження: Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини ( коротко )

Тема уроку: Кількість населення України та світу.
Перегляньте фрагмент відеоуроку
https://www.youtube.com/watch?v=2ZtObbTCsT0https://www.youtube.com/watch?v=2ZtObbTCsT0
Домашнє завдання:Вивчити параграф 49. Завдання " Шукайте в ІНТЕРНЕТІ" сторінка  241.

03.04.2020 р.
Тема уроку: Механічний рух населення.
1. Переглянути відеофрагмент уроку
https://www.youtube.com/watch?v=X_A10paz-2khttps://www.youtube.com/watch?v=X_A10paz-2k
 2. Вивчити основні географічні поняття: міграція, діаспора, міграційна політика.
Домашнє завдання:  вивчити параграф 51, повторити  параграф 49.

07.04.2020 р.
Тема уроку: Статево - віковий склад населення . Демографічна ситуація. Практична робота 11.
1. Перевідка домашнього завдання ( виконати  вправу  " Заверши речення письмово )
1. Переування людей за межами своєї етнічної територпії - це ________
2. Політичні, екологічні, релігійні міграції відносяться до групи ____________
3. Виїзд людей за межі країни називають  ______
4.Вид міграцій, що відбувються всередині країни,без перетину державного кордону ___
5. За тривалістю міграції поділяються на _____, ____________
6. Назвіть частину світу, де зосереджено 60 % населення світу _______
7. Наука, що вивчає скдлад, рух та закономірності його розвитку ________
8. Різке збільшення кількості населення  внаслідок стрибкоподібного зростання природного приросту населення -це ________
9. Різниця показників між народжуваністю та смертністю називається _________
10. Перший незалежний перепис населення на території україни був проведений ______.
2. Перегляньте фрагмент відеоуроку.
https://www.youtube.com/watch?v=knRl06jB8yohttps://www.youtube.com/watch?v=knRl06jB8yo
3. Домашнє завдання
Вивчити параграф 50. Виконати  практичну роботу 11 на 247 сторінці у підручнику.

14.04. Тема уроку: Класифікація міст. Урбанізація"
1. Переглянути фрагмент відеоуроку та презентацію

https://www.youtube.com/watch?v=48lQtQkOhHQhttps://www.youtube.com/watch?v=48lQtQkOhHQ

https://www.youtube.com/watch?v=dx5Y0fzfwvQhttps://www.youtube.com/watch?v=dx5Y0fzfwvQ

2. Домашнє завдання: опрацювати параграф 53, повторити  52, підготуватися до опитування по даних  парагр.

17.04.2020 р.
Тема уроку: Вплив урбанізації на розселення населення.
Завдання 1.
Перевірка домашнього завдання:
Вправа "Заверши речення"
1. Середня густота населення в Україні становить_______.
2. Найнижча густота населення в Україні спостерігається в областях_____,______.
3. Місця концентрації людей разом з розвиненою інфраструкторою називають______.
4. Найменшими одиницями сільських поселень є_______.
5. Поселення. що має значну кількість і густоту, більшість  з яких зайняті у промисловості це____________.
6.  Основним формами розселення населення є _______ та __________.
7. Процес підищення ролі міст називають ________.
8. Назвіть основні одиниці за якими класифікують міста:_______,________.
9. Процес повернення міських жителів у село називають ________.
10. Назвіть регіонсвіту з найбільшим показником урбанізації_______.
Завдання 2.
Переглянути презентацію до уроку
https://naurok.com.ua/prezentaciya-urbanizaciya-miski-aglomeraci-27749.htmlhttps://naurok.com.ua/prezentaciya-urbanizaciya-miski-aglomeraci-27749.html
Домашнє завдання:
Вивчити параграф 54, виконати завдання письмово  "Характеристика мегалополісів світу", сторінка 269.

24.04.2020 р.
Тема уроку: Етноси і нації
Завдання:
1.Переглянути відеофрагмент уроку
https://www.youtube.com/watch?v=UjtzwtloxLghttps://www.youtube.com/watch?v=UjtzwtloxLg
2. Вивчити географічні терміни з рубрики " Запам "ятай".
3. Домашнє завдання: вивчити параграф 55, повторити 54, підготуватися до тестування

28.04.2020 р.
Тема уроку: Національний склад населення України
1.Завдання: перевірка домашнього завдання
Виконати вправу:  вставити потрібні  слова у текст.
Кожному народові притаманна своя мова. Українсько мова належить  до (1) ___________ мовної сім ї та (2) _________ групи. Стійка сукупність людей, що історично склалася на певній території, має свої особливості культури, свою єдність, утворює таке поняття як (3)______. Проте, вищим щаблем даного визначення є поняття ( 4) _________. Це особливий стан існування етносу, пов язаний із творенням державності. Нації можуть бути  одно та багатоетнічними. Залежно від того, скільки нарордів проживає на території дернжав, їх поділяють на (5)________ та (6)______.  Такі держави, як  (7)__________________ належать до однонаціональних. До багатонаціональних належать ( 8) ____________________. До найпоширеніших мов світу належать ( 9)__________________.  Також деякі мови  є офіційними мовами ООН. Це (10)______________. ( Текст не переписувати, вставити слова під певним числом).
2. Переглянути відео до уроку
https://www.youtube.com/watch?v=gbZ-XZva8Fshttps://www.youtube.com/watch?v=gbZ-XZva8Fs
3. Домашнє завдання
1. Ознайомитися  і вивчити параграф 56.
2.Виконати завдання письмово : які етнографічні групи українців зберегли свою самобутню культуру до наших днів. Навести приклади ( до 10 речень)

05.05.2020 р.
Тема уроку: Релігія як явище культури.  Релігійний склад населення світу та України.
Завдання
1. Переглянути відеофрагменти уроку
- https://www.youtube.com/watch?v=41x7MzYwEXUhttps://www.youtube.com/watch?v=41x7MzYwEXU
- https://www.youtube.com/watch?v=sWgzDAlUpTkhttps://www.youtube.com/watch?v=sWgzDAlUpTk
Домашнє завдання
1. Вивчити параграф 57, повторити 56 (підготуватися до тестування по даних параграфах).
2. Виконати завдання на сторінці 284. " Попрацюйте в групі"( за бажанням виконати презентацію, оцінюється у 12 балів).

08.05.2020 р.
Тема уроку: Трудові ресурси та зайнятість населення.
1. Перевірка домашнього завдання.
Вправа "Так чи ні"
1. До світових релігій належать християнство. буддизм, іслам
2. Найпоширенішою релігією у світі є іслам
3. Християнство складається з трьох гілок: православ'я. католицизм, протестанцизм.
4. Найдавнішою релігією є буддизм
5. Переважаючою релігією в Україні є іслам
6. Софія Київська є найбільшою святинею православ'я в Україні
7. Корінним населенням України є українці
8. Найбільшою етнічною меншиною вс Україні є поляки
9. У Закарпатській області проживає багато румунів
10. Мекка та Медина є визначними святинями ісламу
11. Найбільше вірян Римо - католицької церкви України проживають у Житомирській, Хмельницькій, Вінницікій областях
2. Перегляд відеоуроку
https://www.youtube.com/watch?v=bmWvuII3zNUhttps://www.youtube.com/watch?
v=bmWvuII3zNU
https://www.youtube.com/watch?v=WxajNJe9iFwhttps://www.youtube.com/watch?v=WxajNJe9iFw
3. Домашнє завдання: вивчити параграф 58, повторити 49-57 параграф, підготуватися до уроку узагальнення по даних темах ( тестування)

12.05.2020 р.
Тема уроку: Урок узагальнення та систематизації знань з розділу "Населення України та світу"
1. Виконати тестування за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=539884https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=539884

15.05.2020 р.
Тема уроку:  Тернопільська область.
План.
1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій.
2. Історія формування і розвитку області.
3. Особливості природних умов і ресурсів.
Домашнє завдання : вивчити матеріал використовуючи  Вікіпедію.

19.05.2020 р.
Тема уроку: Тернопільська область.
Характеристика населення, етнічний склад. 
1. Вивчення  нового матеріалу  використовуючи  Вікіпедію.
2. Домашнє завдання : повторити вивчений матеріал.

22.05.2020 р. 
Тема уроку Об”єкти природно - заповідного фонду Тернопільської області. ( інформація з Вікіпедії. За бажанням можна виконати презентацію по одному із заповідників , заказників чи природних парків Тернопільської області. Презентація оцінюється 12 балами.)

26.05.2020 р.
Тема уроку: урок повторення вивченого матеріалу

7 клас


7 клас
Завдання: вивчаємо параграфи

1.Природні зони Євразії помірного поясу. Ґрунти, рослинний світ, тваринний світ тайги, мішаних широколистих лісів помірного поясу.

2.Природні зони Євразії помірного поясу. Ґрунти, рослинний світ, тваринний світ лісостепу, степу, напівпустель і пустель помірного поясу.

Переглянути відеоуроки

Природні зони Євразії, Природні зони Євразії (1 ч), Природні зони Євразії (2 ч)

Тема уроку: Природні зони субтропічного та тропічного поясів Євразії.
Вертикальна поясність
Особливості їх розміщення на території материка. Грунти, рослинність і тваринний світ природи зон вічнозелених твердолистяних і чагарників, перемінно- вологих (мусонних) лісів, субтропічних і тропічних пустель.

На закріплення вивченого матеріалу
Пограй у гру
https://learningapps.org/display?v=pi4x2q9k518

Домашнє завдання: Вивчити параграф 48, повторити параграф 47.

03.04.2020 р
Тема уроку: Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.
1.Перевірка д/з Написати диктант на тему " Впізнай прирордну зону Євразії"

1. Переважають хвойні породи, які ростуть на підзолистих грунтах__________
2.Добре розвинута трав"ян6иста, здебільшого злакова рослинність____________
3. Грунти нерозвинуті, рослин дуже моло____________
4. Лісів немає, переважають мохи, лишайники й низькорослі чагарники________
5. Разом із сосною та ялиною ростуть дуб, клен, береза, ясен і липа___________
6. Рослинність дуже бідна, рідко зустрічається навіть саксаул________
7. Поширені торфово-болотні грунти, разом із лишайниками й мохами росте багато ягідних рослин__________
8. Поширені чорноземи_________
9. Із тварин поширені лемінг, песець, північний олень__________
10. Завдяки теплій і вологій зимі разом із деревами, які скидають на зиму листя, ростуть вічнозелені дерева й кущі___________
11. Ростуть вологі вічнозелені ліси на червоно-жовтих грунтах________
12. Знаходяться на рівнинній частині півострова Індостан та острова Шрі-Ланка______

2. Переглянути фрагмент відеоуроку

https://www.youtube.com/watch?v=7gqGj1NHFT8https://www.youtube.com/watch?v=7gqGj1NHFT8
Домашнє завдання: підготувати презентацію на тему " Природні об "єкти  Світової
 спадщини ЮНЕСКО).
07.04.2020 р.
Тема уроку: Населення і політична карта Євразії
Завдання
1. Переглянути відеоуроки
https://www.youtube.com/watch?v=MXlcHiXRoq4https://www.youtube.com/watch?v=MXlcHiXRoq4

https://www.youtube.com/watch?v=0HS2SCLgpBMhttps://www.youtube.com/watch?v=0HS2SCLgpBM
2. Домашнє завдання
 Вивчити параграф  50. Дати відповіді на запитання сторінка 223.

14.04.2020 р.
Тема уроку: Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн та природних об’єктів.
Завдання можна виконати як презентацію. Вам потрібно за фізичною та політичною картою Євразії знайти 50 - ту паралель і  рухатися нею із заходу на схід, визначаючи країни, які перетинає дана паралель. Пізніше, у кожній з  країн, знайти прирордний об " єк, який би ви хотіли описати( дуже коротко).
Домашнє завдання: повторити 43- 50, будуть тестові завдання по темі " Євразія".

17.04.2020 р.
Тема уроку: Урок узагальнення знань по темі "Євразія"
Завдання: Виконати ТЕСТ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKQ83SP_xOMkbBjGpYBu0wHzqbrRy5FEJ0ja3xIfN9z5AqsQ/viewform?usp=sf_linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKQ83SP_xOMkbBjGpYBu0wHzqbrRy5FEJ0ja3xIfN9z5AqsQ/viewform?usp=sf_link

24.04.2020 р.
Тема уроку: Тихий океан
Завдання:
1. Прослухати аудіопідручник
https://www.youtube.com/watch?v=2R6NNUnmKTYhttps://www.youtube.com/watch?v=2R6NNUnmKTY
2. Преглянути відеофрагмент уроку "Географічне положення Тихого океану"
https://www.youtube.com/watch?v=GvpI-vhTcC4
https://www.youtube.com/watch?v=GvpI-vhTcC4
3Преглянути відеофрагмент уроку
https://www.youtube.com/watch?v=yxeeJ5oU3Kchttps://www.youtube.com/watch?v=yxeeJ5oU3Kc
4.Домашнє завдання:
вивчити параграф 57 та 58, підготуватися до тестування. Ознайомитися з географічною номенклатурою океану на сторінці 254, практична робота 12.
28.04.2020 р.
Тема уроку: Атлантичний океан
1. Перевірка домашнього завдання
виконати вправу " Доповни речення"
1.Назвіть імя вченого, що дав назву океану-
2. Площа Тихого океану становить-
3. Найглибшою западиною Світового океану є-
4. Води Тихого океану замерзають у -
5. В основі рельєфу дна Тихого океану лежить -
6. Кліматичний пояс. у якому не знаходиться Тихий океану-
7. Соолоність вод Тихого океану в екваторіальних широтах становить -
8. Сукупність островів у цнт. та пд.зх. частині Тихого океану називають -
9. Які острови за походженням знаходяться в Тихому океані.
10. Основним багатством Тихого океану є -
11. Назвіть найбільш забрудненні території океану -
2.Переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=Q28v7UdpumYhttps://www.youtube.com/watch?v=Q28v7UdpumY
3.https://www.youtube.com/watch?v=NqT6fWztYnohttps://www.youtube.com/watch?v=NqT6fWztYno
4.Домашнє завдання; вивчити параграф 59,  підготуватися до тествання з даної теми.
5. Знайти і вивчти  географічні об єкти Атлантичного океану на сторінці 263.
6. Тренувальна вправа "Знайди обєкт в океані"
https://learningapps.org/5110443https://learningapps.org/5110443
05.05.2020 р.
Тема уроку Індійський океан
1.Перевірка домашнього завдання по темі "Атлантичний океан"
Прийом  "Вірю - не вірю"
1. Атлантичний океан - найбільший океан  Землі
2. Жолоб Пуерто -Ріко є найглибшим жолобом Атлантичного океану
3. Чорне та Азовське моря  належать до окраїнних морів
4. Атлантичний океан знаходиться в усіх кламатичних поясах
5. Серединно - Атлантичний хребет - найдовший  підводний хребет
6. У тропічних широтах Атлантичного океану панують західні вітри
7. Тепла течія Гольфстрім пом'якшує клімат  у південній  частині земної кулі
8. Максимальна глибина Атлантичного океану становить  11 022 м
9. Найбагатший тваринний світ океану спостерігається в екваторіальних і тропічних широтах
10. Запаси нафти залягають на шельфі, поблизу берегів Південної Африки
11. Атлантичний океан є важливою транспортною магістраллю
2. Переглянути фрагмент відеоуроку "Індійський океан"
https://www.youtube.com/watch?v=J3uMLCDxxAohttps://www.youtube.com/watch?v=J3uMLCDxxAo
3. Переглянути фрагмент фільму "Індійський океан. Флора та фауна"
https://www.youtube.com/watch?v=5te5RNA1OJAhttps://www.youtube.com/watch?v=5te5RNA1OJA
Домашнє завдання
1. Вивчити географічну номенклатуру океану  на сторінці 267 ( практична робота 12).
2.  Тренувальна вправа " Знайди об єкт в океані"
https://learningapps.org/7343855https://learningapps.org/7343855
2. Опрацювати та вивчити параграф 60.

08.05.2020 р.
Тема уроку: Північний Льодовитий океан
1. Перевірка домашнього завдання по темі "Індійський океан"
Виконати  ТЕСТ за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=838482https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=838482
2. Переглянути відеофрагменти до уроку
https://www.youtube.com/watch?v=LT0udJUkJoUhttps://www.youtube.com/watch?v=LT0udJUkJoU
https://www.youtube.com/watch?v=hKoRorJgzvIhttps://www.youtube.com/watch?v=hKoRorJgzvI
3. Виконати тренувальну вправу " Географічна номенклатура Північного Льодовитиого океану"
https://learningapps.org/7351406https://learningapps.org/7351406
4. Домашнє завдання: вивчити параграф  61.

12.05.2020 р.
Тема уроку: Природні ресурси та природокористування
1. Перевірка домашнього завдання по темі " Північний Льодовитий океан"
Виконати  ТЕСТ за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=627031https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=627031
( Термін 12.05. до 18.00 год.
3. Домашнє завдання: Вивчити географічні терміни у рубриці "ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ" та параграф 62.

15.05.2020 р.
Тема уроку: Забруднення довкілля і заходи з його охорони.
1. Переглянути відеофрагмент уроку
https://www.youtube.com/watch?v=K-FXVMoNTR0https://www.youtube.com/watch?v=K-FXVMoNTR0
2. ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ https://ukrainian.voanews.com/a/sim-porad-yaki-dopomozhut-zberegty-dovkillia-ta-sche-zekonomyty/4618831.htmlhttps://ukrainian.voanews.com/a/sim-porad-yaki-dopomozhut-zberegty-dovkillia-ta-sche-zekonomyty/4618831.html
2. Домашнє завдання: вивчити параграф 63, повторити 62 ( тестування по цих двох параграфах).

19.05.2020 р.
Тема уроку: Способи упередження екологічних проблем.
1. Перевірка домашнього завдання. Виконати ТЕСТ за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2539242https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2539242
2. Ознайомитися  з параграфом 64.
3. Домашнє завдання: вивчити параграф 64. Підготувати презентацію 5-6 слайдів по природоохоронних територіях ( заповідники, національні природні парки, заказники, пам ятки природи України або світу).ЗА БАЖАННЯМ.22.05

22.05.2020 р.
Тема уроку. Провести дослідження на тему: Шляхи розв'язування екологічних проблем.
( ваше бачення, письмово до 10 речень).

26.05.2020 р.
Тема уроку: урок повторення вивченого матеріалу.

6 клас

Завдання:
вивчаємо параграфи

1. Води суходолу - поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни і найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.

1.вивчити географічну номенклатуру!
Річки: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка, Місіссіпі.

Переглянути презентацію
Живлення і режим річок

Переглянути відео
Води суходолу

Виконати тест

Тема уроку: Болота. Штучні водотоки і водойми
1.Завдання:
Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=sEmlqeeYt0M&feature=share&fbclid=IwAR2fW..

2.Заповнити  таблицю у зошиті
Таблиця має чотири колонки
1) Типи боліт    
2) Розташування    
3) Живлення    
4) Органічний світ

3. Знайдіть на фізичній карті півкуль та фізичній карті України території, де є болота. 
4. Знайдіть на карті 
Канали: судноплавні – Панамський, Суецький, Північнокримський ( Україна)
5. Знайдіть на картах і за  допомогою мережі інтернет водосховища
на Дніпрі : Київське, Канівське, Дніпровське, Каховське, Кременчуцьке.


6. Перегляньте цікаві відео про болота ( за бажанням, але це цікаво)
https://www.youtube.com/watch?v=vwUrcWGRooQ

5. Яке значення мають болота? Для чого їх охороняти? (дайте відповідь кількома реченнями)
Домашнє завдання: Вивчити параграфи 50 і 51.

03.- 04.2020 р.
Тема уроку: Озера.
Завдання
2.Переглянути  презентацію
https://www.youtube.com/watch?v=yamxWpwZaQUhttps://www.youtube.com/watch?v=yamxWpwZaQU
2.  Знайдіть на фізичній карті півкуль та фізичній карті України усі озера, які зустрічаються в презентації.

3.Опрацювати параграф 49, дати відповіді на запитання в кінці параграфа.
4 . Виконайте тренувальні вправи

https://learningapps.org/7084338https://learningapps.org/7084338
https://learningapps.org/4894384https://learningapps.org/4894384
Домашнє завдання: вивчити параграф 49, повторити 50 і 51.

07.04.2020 р.
Тема уроку:  Льодовики та багаторічна мерзлота.
Завдання.
1.Перевірка домашнього завдання. Письмово виконати вправу " Заверши речення"

1. Озера, що утворилися в кратерах згаслих вулканів ________________
2. Озера, що утворилися внаслідок розломів земної кори________________
3. Озера, що утворилися в старих руслах  річок___________
4. За водним режимом озере поділяють на  _________,__________
5. Надмірно зволожена ділянка земної кори - це___________
6. Болота, що живляться грунтовими водами, розташовані в заплавах річок _________
7. Болота, що живляться атмосферними опадами і розміщуються на вододілах________
8. Штучна водойма, що використовується для накопичення і зберігання води________
9. Штучні водойми, створені людиною для зрошування та осушування ________
10. Невелика штучна водойма, яка використовується для розведення риби та відпочинку_____.

2.  Прослухати аудіопідручник. 
https://www.youtube.com/watch?v=8zI9JLmEQ1I&list=PLqylDwKxNg6Pz83KC-xUE0aACqeXZiMOh&index=52https://www.youtube.com/watch?v=8zI9JLmEQ1I&list=PLqylDwKxNg6Pz83KC-xUE0aACqeXZiMOh&index=52

3. Переглянути презентацію до уроку

 https://www.youtube.com/watch?v=cN22efTMoIUhttps://www.youtube.com/watch?v=cN22efTMoIU

 4. Домашнє завдання. 
Опрацювати параграф 52. Дати відповіді на запитання в кінці параграфа.

10.04. 2020 р.
Тема уроку: Охорона вод Світового океану. Узагальнення знань по темі " Гідросфера".

1.  Прослухати аудіопідручник:
https://www.youtube.com/watch?v=y5XK69XP4Twhttps://www.youtube.com/watch?v=y5XK69XP4Tw
2. Виконайте завдання письмово

І варіант
1 Рівень 
1. Найдовша річка світу
 а) Ніл;      б) Конго;    в) Амазонка
2. Місце, де річка впадає в океан, море, озеро та іншу річку, – це…
а) гирло річки; б) затока річки; в) витік річки
3. Падіння води річки з виступу, утвореного в іі річищі вистеленого твердими породами, називається…
а) поріг; б) водоспад
4. Два океани сполучає канал
а) Суецький; б) Панамський
5. Курильські острови за своїм походженням належать до…
а) материкових;  б) коралових; в) вулканічних
6. Найбільше за площею озеро світу – це
а) Байкал; б) Аральське; в) Каспійське
2 Рівень 
7. У Карпатських горах немає льодовиків тому, що…
а) снігова лінія знаходиться вище ніж найвища точка Карпат;
б) гори молоді , й льодовики не встигли ще утворитися;
в) дуже теплий клімат
 3 рівень 
8. Користуючись картами атласу, наведіть приклади ( по 3 приклади)
а) внутрішні моря… б) теплі течії… в) затоки…
9. Які частини гідросфери не зображені на географічній карті? Яке значення мають світові водні ресурси для господарської діяльності людей?

 10Розподіліть названі географічні об’єкти за категоріями та місцезнаходженням на материках або поблизу них.
Мексиканська, Індостан, Дунай, Каспійське, Мадагаскар, Амазонка, Лабрадор, Великобританія, Ніл, Скандинавський, Чорне, Бенгальська, Байкал, Гренландія, Великі Американські, Біскайська, Шрі-Ланка

Наприклад: Мексиканська- затока, Північна Америка.

ІІ варіант
1 Рівень
1 Чорне та Азовське моря з’єднує протока:
а) Керченська; б) Ґібралтарська.
2. Частина річкової долини, що заливається водою під час повені чи паводка, це
а) річище; б) тераса; в) заплава;
3. Мілководні кам’янисті ділянки в річищі, що утворені виходами твердих гірських порід або валунами, називаються....
а) поріг; б) водоспад
4. Два внутрішні моря двох океанів сполучає канал.
а) Панамський; б) Суецький
5. Острів Гренландія за своїм походженням належить  до
а) материкових; б) коралових; в) вулканічних
6. Найглибше озеро світу – це
а) Каспійське; б) Байкал; в) Верхнє
2 Рівень
7. У горах Гімалаях є льодовики тому, що
а) гори старі, й на цей час утворилися льодовики;
б) у широтах, де знаходяться Гімалаї, дуже холодний клімат;
в) снігова лінія знаходиться нижче, ніж найвищі вершини Гімалаїв
3 рівень
8. Користуючись картами атласу, наведіть приклади    ( по 3 приклади)
   а) окраїнні моря…б) холодні течії… в) протоки…
9. Чи можна потрапити на сніг і лід в Африці? Якщо так, то чому? Яке значення мають світові водні ресурси для  господарської діяльності людей?

10Розподіліть названі географічні об’єкти за категоріями та місцезнаходженням на материках або поблизу них.
Мексиканська, Індостан, Дунай, Каспійське, Мадагаскар, Амазонка, Лабрадор,
Великобританія, Ніл, Скандинавський, Чорне, Бенгальська, Байкал, Гренландія, Великі Американські, Біскайська, Шрі-Ланка

Наприклад: Мексиканська- затока, Північна Америка.

17.04.2020 р.
Тема уроку: Біосфера, складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі.
Завдання; прослухати аудіопідручник
https://www.youtube.com/watch?v=J-Spgc3sehQhttps://www.youtube.com/watch?v=J-Spgc3sehQ
опрацювати параграф 54.
Домашнє завдання:  запам" ятати визначення  у кінці підручника. Дати відповіді на запитання на сторінці 216 (усно)

24.04.2020 р.
Тема уроку: Грунти.
1. Прослухати аудіопідручник
https://www.youtube.com/watch?v=0X6qoOUBfRo&list=PLqylDwKxNg6NqsjJHL-l47tH03B8csLNU&index=55https://www.youtube.com/watch?v=0X6qoOUBfRo&list=PLqylDwKxNg6NqsjJHL-l47tH03B8csLNU&index=55
2. Перегляньте відео
https://www.youtube.com/watch?v=F-gK6z-kNiQhttps://www.youtube.com/watch?v=F-gK6z-kNiQ

https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8
3. Запам ятайте основні географічні терміни у рубриці "ЗАПАМ"ЯТАЙ"
4. Домашнє завдання: опрацювати параграф 55, повторити  54, підготуватися до тестування по цих параграфах.

28.04.2020 р.
Тема уроку: Природні комплекси.
Завдання:
1.Перевірка домашнього завдання:
географічнна вправа "Доповни речення"
1.Жива оболонка - це
2. Верхня межа біосфери проходить на висоті-
3. Яку кількість тварин нараховують у біосфері -
4. Ярусність лісової рослинності спостерігають у широтах-
5. Ім"я вченого, який вивчав біосферу-
6. Верхній родючий шар земної кулі, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного тепла, води та організмів протягом тривалого часу - це
7. У яких одиницях вимірюють потужність гумусового шару грунту -
8. Сукупність грунтів, що вкривають поверхню певної місцевості - це-
9. Тип грунту, що поширений в помірних широтах в умовах слабо посушливого клімату -
10. Який тип грунту поширений в умовах субарктичних широт, в умовах холодного клімату і постійного перезволоження -
11. Які грунти є найродючішими -
12. Родючість грунту визначають за -

2. Ознайомитися з параграфом 56.
    - прослухати аудіопідручник  https://www.youtube.com/watch?v=S4tPjrj6tfo&list=PLqylDwKxNg6NqsjJHL-l47tH03B8csLNU&indexhttps://www.youtube.com/watch?v=S4tPjrj6tfo&list=PLqylDwKxNg6NqsjJHL-l47tH03B8csLNU&index
 - переглянути презентацію : https://www.youtube.com/watch?v=WrqQ0cphXwEhttps://www.youtube.com/watch?v=WrqQ0cphXwE
3. Домашнє завдання: вивчити параграф 56. Усно дати відповіді на запитання в кінці параграфа.


05.05.2020 р.
Тема уроку:  Географічна оболонка.
Завдання
1 прослухати аудіопідручник.
https://www.youtube.com/watch?v=d3LUg2wtKmo&list=PLqylDwKxNg6NqsjJHL-l47tH03B8csLNU&index=57https://www.youtube.com/watch?v=d3LUg2wtKmo&list=PLqylDwKxNg6NqsjJHL-l47tH03B8csLNU&index=57
2. переглянути презентацію до уроку
https://www.youtube.com/watch?v=iuaQKPuYBIMhttps://www.youtube.com/watch?v=iuaQKPuYBIM
Домашнє  завдання: опрацювати та вивчити параграф 57, повторити 56. Усно дати відповіді на запитання в кінці параграфа підготуватися до тестування по даних параграфах).

08.05.2020 р.
Тема уроку:  Природні зони Землі.
1. Перевірка домашнього завдання
Виконати ТЕСТ за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=604020https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=604020
2.Прослухати аудіопідручник
https://www.youtube.com/watch?v=9sTBz4VgVh0&list=PLqylDwKxNg6NqsjJHL-l47tH03B8csLNU&index=58https://www.youtube.com/watch?v=9sTBz4VgVh0&list=PLqylDwKxNg6NqsjJHL-l47tH03B8csLNU&index=58
3. Переглянути презентацію до уроку
https://www.youtube.com/watch?v=jXr7j6FFXTAhttps://www.youtube.com/watch?v=jXr7j6FFXTA
4. Домашнє завдання: вивчити параграф 58.

12.05. 2020 р.
Тема уроку: Кількість і розміщення населення.
1. Перевірка домашнього завдання:
виконати ТЕСТ за посиланням ( Термін: 12.05. до 18.00год.)
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=546042https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=546042
2. Прослухати урок https://www.youtube.com/watch?v=EoePekJzpX0https://www.youtube.com/watch?v=EoePekJzpX0
3. Вивчити параграф  59.
Ознайомитися  з тематичною картою " Розмішення населення на Землі", опрацювати легенду карти. Вивчити формулу для обчистення густоти населення.

15.05. 2020 р. 
Тема уроку: Раси і народи світу
1. Переглянути відеофрагмент уроку https://www.youtube.com/watch?v=TVTmo4XgCkchttps://www.youtube.com/watch?v=TVTmo4XgCkc
2. Домашнє завдання: вивчити параграф 60, усно дати відповіді на запитання ( сторінка 241), повторити параграф 59 (підготуватися  до тестування по даних параграфах)

19.05.2020 р.
Тема уроку : Країни світу.
1. Перевірка домашнього завдання за посиланням https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9043332https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9043332
2. Переглянути презентацію до уроку
https://www.youtube.com/watch?v=0TBIVhjjlYshttps://www.youtube.com/watch?v=0TBIVhjjlYs
3. Домашнє завдання: Вивчити параграф 61. На політичній карті світу  знайти країни, про які ведеться мова, вивчити їх столиці. Знайти на карті країни - сусіди України  , вивчити їх столиці.

22.05.20.20 р.
Тема уроку: Забруднення довкілля та його охорона
1. Переглянути презентацію до уроку https://www.youtube.com/watch?v=XVIBNa0eUHwhttps://www.youtube.com/watch?v=XVIBNa0eUHw
2. Переглянути  відео - презентацію https://www.youtube.com/watch?v=GPIoKvb8tVUhttps://www.youtube.com/watch?v=GPIoKvb8tVU
3. Домашнє завдання: виконати завдання на сторінці 250 у рубриці " Проведіть дослідження".
Тема : Розробка міні - проекту з утилізації побутових відходів (1.2.3 завдання . письмово)

26.05.2020 р.
Тема уроку: повторення вивченого матеріалу
Завдання. Скласти кросворд на одну із тем: "Столиці країн Європи",  "Столиці країн Азії". "Столиці країн Євразії" ЗА БАЖАННЯМ.